Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon (0488) 42 81 04 info@schuilingadvies.eu
Home Achtergrond en visie Contact
Schenken in 2009 of wachten tot 2010?Per 1 januari 2010 veranderen de tarieven en vrijstellingen voor schenkingen. Wat en voor welk bedrag is het beste tijdstip om te schenken?

Op 20 april 2009 heeft staatssecretaris De Jager het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 ingediend(zie: Nieuwe wet Schenk- en erfbelasting: tarieven omlaag). Er wordt onder meer voorgesteld de schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen per 1 januari 2010 te verhogen van jaarlijks € 4.556 naar jaarlijks € 5.000 en de eenmalige, verhoogde vrijstelling voor een kind tussen 18 en 35 jaar te verhogen van € 22.760 naar € 24.000. De voorgestelde nieuwe tariefstructuur ziet er als volgt uit:Voorgestelde tariefstructuur erf- en schenkbelasting per 1 januari 2010
 
Deel van de belaste verkrijging 
Tariefgroep 1 (partners en kinderen) 
Tariefgroep 1A kleinkinderen)
Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
 
Verkrijging              Tariefgroep 1       Tariefgroep 1A        Tariefgroep 2
€ 0 - € 125.000            10%                    18%                       30%
€ 125.000 - hoger        20%                     36%                       40%
 
In 2009 geldt voor een belaste verkrijging tot € 22.763 het lage 5%-tarief. Wordt meer geschonken, maar niet meer dan € 45.519, dan is het tarief over het meerdere 8%. Deze tarieven zijn beduidend lager dan het voorgestelde tarief van 10%.
Bij schenkingen tot € 108.400 geldt dat deze het beste in 2009 kunnen plaatsvinden.

In onderstaande tabel is het verschuldigde schenkingsrecht / de verschuldigde schenkbelasting na aftrek van de schenkingsvrijstelling weergegeven voor 2009 en 2010:Verschuldigd schenkingsrecht / schenkbelasting bij schenkingen in:
 
Verkrijging door kind:        2009            2010
 
€ 10.000                          € 272            € 500
€ 20.000                          € 772            € 1.500
€ 30.000                          € 1.352         € 2.500
 

Als ouders tijdens hun leven geld aan de kinderen willen schenken, dan ligt een eenvoudige bancaire overboeking het meest voor de hand. Omdat veel ouders vinden dat hun kind bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog niet in staat is het overgehevelde vermogen goed te beheren, willen ze het kind in bescherming nemen. Daartoe kan gedacht worden aan bewindvoering en aan een herroepelijke schenking. De wettelijke regeling van bewind kent echter het nadeel dat bij minderjarige kinderen toestemming van de kantonrechter noodzakelijk is en dat het kind vijf jaar na het moment van instellen een verzoek kan indienen bij de rechtbank om het bewind eraf te halen.
­
Als een ouder een schenking doet aan een kind van dertien, dan kan het kind al op 18-jarige leeftijd verzoeken om het bewind te laten vervallen. De ouder zou bij de schenking kunnen bepalen dat de schenking wordt herroepen zodra het kind een dergelijk verzoek bij de rechtbank indient. Het is echter zeer de vraag of herroeping van de schenking daadwerkelijk mogelijk is, omdat daarmee een wettelijk recht van het kind wordt beperkt. Vermogensoverheveling met behoud van grip kan door de werking van het verzekeringsrecht eenvoudig worden gerealiseerd door middel van een kapitaalverzekering.


[ Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden ]<< Terug
Downloads
Om onze downloads te bekijken,
Klik hier >>

Zorgverzekeringen vergelijken
Lees meer >>
 
Design & realisatie: Van Suilichem Communicatie
Home Achtergrond en Visie Diensten Actueel Contact