Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon (0488) 42 81 04 info@schuilingadvies.eu
Home Achtergrond en visie Contact
Nieuwe successiewet wordt eenvoudiger.

De successiewet op schop.

De bijna 150-jaar oude wet zal worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Dat voornemen heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager op 19 maart aangekondigd. Naast vereenvoudiging moeten ook de tarieven omlaag. Zo zal het hoogste tarief van 68 procent zakken onder de 50 procent. Ook de andere tarieven zullen worden verlaagd. Verder wordt in het aantal schijven en tariefgroepen drastisch gesnoeid zodat er nog maximaal twee schijven en drie tariefgroepen overblijven.

De nieuwe wet moet evenwichtiger worden en beter aansluiten bij de economische werkelijkheid. De nadruk zal daarom meer komen te liggen bij de verkrijger. Financiering van de tariefsverlaging vindt plaats door grondslagverbreding. Constructies om successierechten te ontgaan, worden aangepakt.

Bedrijfsopvolging
Belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving is het creëren van een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. Op dit moment is de regelgeving hieromtrent uiterst gecompliceerd en versnipperd. Door alle regels onder te brengen in één hoofdstuk in de wet zal de regelgeving overzichtelijker worden. Ook hier is verdere vereenvoudiging belangrijk. Zo zal bijvoorbeeld de conserverende aanslag worden afgeschaft.

Proces
In juli 2007 heeft staatssecretaris De Jager al de bereidheid uitgesproken te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een herziening van de huidige successiewet. Vanaf dat moment is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe wet. Op 14 april aanstaande zal De Jager in een openbaar gastcollege aan de Universiteit van Tilburg zijn gedachten uiteenzetten over de nieuwe successiewet. Ook de grondslagverbreding zal hier aan bod komen. Alle betrokkenen en belanghebbenden, zoals wetenschappers en mensen uit de praktijk, zal gevraagd worden input te leveren. Dat kan onder meer op een aparte website die in april de lucht in gaat. Voor het zomerreces zal een verkenningsnotitie naar de Eerste en Tweede Kamer worden gestuurd, waarna een debat kan plaatsvinden. Medio 2009 zal vervolgens een wetsvoorstel worden ingediend.

bron: Ministerie van Financien<< Terug
Downloads
Om onze downloads te bekijken,
Klik hier >>

Zorgverzekeringen vergelijken
Lees meer >>
 
Design & realisatie: Van Suilichem Communicatie
Home Achtergrond en Visie Diensten Actueel Contact